UZM.DR.HÜLYA SOYLU Psikiyatrist / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

EĞİTİM

1985 – 1991 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997 – 2002 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi)

ÇALIŞTIĞIM KURUMLAR

2018 – ……… Medicana Kadıköy Hastanesi

2009 – 2018 Medical Park Göztepe Hastanesi

2002 – 2009 Medicana Çamlıca Hastanesi

1997 – 2002 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Psikiyatri Ana Bilim Dalı

ÜYE OLDUĞUM MESLEKİ KURULUŞLAR

KDTD (Kognitif Davranışçı Terapi Derneği)
Türk Psikiyatri Derneği
Türk Tabipler Birliği

Katıldığım Mesleki Eğitimler ve Kurslar

Grup Terapisi Eğitimi

Evlilik Terapisi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi

Çok sayıda kurs ve yurtiçi-yurtdışı kongreler