Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet

Aile İçi Şiddet bir evlilikte veya birlikte yaşamda bir ferdin diğer ya da diğerleri üzerinde hakimiyet kurmak amacıyla psikolojik veya fiziksel zarar vermesidir. Aile içi şiddet her kültürde, ülkede ve yaş grubunda olabilir. Tüm sosyo-ekonomik, eğitim ve dini inanç düzeyindeki insanları etkilemektedir ve karşıt cinsler arasında olabildiği gibi aynı cinsler arasındaki ilişkilerde de görülebilmektedir. Genç kızlar ve fiziksel veya psikiyatrik engeli olan ya da yoksulluk çizgisi altında yaşayan kadınlar gibi çok az gelir düzeyindeki ya da zayıflığı ve güçsüzlüğü aşikar kadınlar aile içi şiddet ve yaşam boyu istismar açısından daha fazla risk altındadırlar. Doğrudan görmeseler dahi çocuklar da aile içi şiddetten etkilenmektedirler.
 
İstismar edildiğinizi nasıl anlarsınız?

İstismarcılar eşlerini yalnızlaştırmak, gözünü korkutmak, tehdit etmek ve hükmetmek için çok çeşitli yollar kullanmaktadırlar. Sinsice başlar ve anlamak ve tanımak zor olabilir. Başlangıçta eşiniz ilgili, cömert ve korumacı görünebilir ancak zamanla bu tutum korkutucu ve hükmedici olmaya dönüşür. Önceleri bu istismar münferit olaylar şeklinde başlar ve eşiniz bunlardan pişman olduğunu ve asla tekrar yapmayacağını ifade eder ya da stres altındayken veya sizin yaptığınız ya da yapmadığınız bir şey nedeniyle öyle davrandığı bahanelerini söyler.

İstismarın erken belirtileri

– Fırtınalı yıldırım aşkı,

– Sürekli sizinle olma isteği; ne yaptığınızı ve kiminle beraber olduğunuzu   takip etme,

– Başkalarına karşı gösterdiğiniz ya da başkalarından gördüğünüz her ilgiyi kıskanma,

– Sevgi dolu davranış ve düşünce maskesi altında sizi yalnızlaştırma, izole etme girişimleri (Çalışmaya ya da okula gitmeye ihtiyacın yok, bizim sadece birbirimize ihtiyacımız var, arkadaşlarınızı/aile bireylerinizi sizi önemsemedikleri için eleştirme),

– Algılanan ihmalkarlığa ve saygısızlıklara karşı aşırı hassasiyet,

– Başkalarını istismarcı olarak çok kolaylıkla suçlama,

– Yapmak istemediğiniz ya da sevmediğiniz şeyleri yaptırmak için baskı (Beni gerçekten seviyorsan benim için bunu yaparsın).

Kendinize Sormanız Gereken Sorular

– Eşinizden hiç korkuyor musunuz?

– Eşiniz hiç sizin ya da sevdiğiniz birinin fiziksel olarak canını yaktı mı ya da yakmakla tehdit etti mi?

– Eşiniz sizi hiç istemediğiniz ya da sevmediğiniz bir cinsel ilişkiye zorladı mı, zorluyor mu?

– Eşinizin ruh halinden sürekli endişeleniyor musunuz ve bununla başa çıkabilmek için davranışlarınızı değiştiriyor musunuz?

– Eşiniz nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı ve kimlerle görüşeceğinizi kontrol etmeye çalışıyor mu?

– Eşiniz sürekli sizi bir ilişkiniz olduğu konusunda suçluyor mu?

– Eşinizin kıskançlığından ve kızgınlığından kurtulmak için ailenizle ya da arkadaşlarınızla görüşmeyi durdurdunuz mu?

– Mali durumunuzun kontrolü eşinizin ellerinde mi?

– Eşiniz onu terkederseniz kendini öldürmekle tehdit ediyor mu?

– Eşiniz bu asabi ruh halinin sebebi olarak kullandığı ilaçlar, uyuşturucu, alkol ya da çocukluğunda maruz kaldığı kötü muameleyi öne sürüyor mu?

Bu soruların bazılarına ya da hepsine evet cevabı veriyorsanız istismara veya tacize maruz kalıyor olabilirsiniz. Unutmayın ki bu durumda suçlanması gereken kişi siz değilsiniz ve buna karşı tek başınıza mücadele etmek zorunda değilsiniz.

Aile İçi Şiddetin Ruh Sağlığına Etkileri Nelerdir?

Aile içi şiddet depresyon, anksiyete, panik atak, madde kullanımı ve bağımlılığı ve post travmatik stres bozukluğu gibi yaygın duygusal travmalara yol açabilir. İstismar intihar girişimlerini, psikotik atakları, yalnızlığı tetikleyebilir ve ruh hastalığının iyileşme sürecini yavaşlatabilir. Aile içi şiddete maruz kalan çocuklar gelişme büyümede sorunlar, psikiyatrik bozukluklar, okul hayatında sıkıntılar ve zorluklar, saldırgan davranışlar ve kendine olan güven ve saygısında düşüş gösterme riskini taşımaktadırlar. Bütün bu faktörler aile içi şiddete maruz kalanların buna karşı harekete geçmesini ve bununla ilgili kaynakları kullanmasını güçleştirir. Bununla birlikte bu kişilerin büyük bir kısmının ruh sağlığı tedavisine ihtiyacı olmamaktadır ve kendileri ve çocukları güvende olduklarında ve destek aldıklarında semptomların büyük bir kısmı kaybolabilmektedir. Diğerleri içinse psikiyatrik destek ve tedavi, güvence altına alma ve iyileşme planının bir parçasını oluşturmaktadır.

Taciz ve Şiddet Görüyorsanız Ne Yapabilirsiniz?

Eşinizin şiddetini ve istismarını durduramayacağınız için (yalnızca kendisi durdurabilir bunu) kendinize destek ve yardım bulabilirsiniz.

– Güvendiğiniz birisi ile konuşun: bir arkadaş veya akraba, bir komşu, iş arkadaşı, vs…

– Doktorunuza, hemşireye, psikiyatristinize veya terapistinize anlatın.

– Aile içi Şiddet Acil Yardım Hattını arayın –  (0212 656 96 96) veya  (0549 656 96 96)   http://aileicisiddeteson.com/

– Kendinizi tehlikede hissediyorsanız Polis’i arayın. (155)

– Unutmayın, kendi durumunuzu siz başkalarından daha iyi biliyorsunuz. Başkalarının, sizin için doğru olmadığını düşündüğünüz şeyleri yapmanızı söylemelerine izin vermeyin.
Anahtar kelime: Aile içi şiddet, taciz, istismar, eşe şiddet, çocuğa şiddet, aile içi şiddet acil yardım hattı