Alkolik Ebeveynlerin Çocukları

ALKOLİK EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI
Yetişkin insanların bir kısmı büyürken bir alkolikle yaşamıştır. Alkolizm ailevi bir özelliktir ve alkoliklerin çocuklarının da alkolik olma ihtimali diğer çocuklarınkinin dört katı kadardır. Psikiyatristler bu çocukların, duygusal sorunlara sahip olma açısından alkolik olmayan ebeveynlerin çocuklarına kıyasla daha fazla risk altında olduklarını bilmektedirler.  Alkoliklerin çocuklarının büyük bir kısmı değişik biçimlerde ihmal veya suistimal(taciz?) yaşamışlardır. Böyle bir ailedeki bir çocuğun çeşitli sorunları olabilir:
· Suçluluk. Çocuk annesinin veya babasının içmesinin asıl sebebi olarak kendisi olduğunu düşünebilir.
· Endişe. Çocuk evdeki durum hakkında sürekli bir endişe içinde olabilir. Alkolik anne ya da babasının hastalanacağından veya yaralanacağından korkabilir ve aynı zamanda ebeveynleri arasındaki kavga ve şiddetten de korkabilir.
· Utanç. Ebeveynler çocuğa evde korkunç bir sır olduğu konusunda bir mesaj veriyor olabilirler. Utanan çocuk eve arkadaşlarını davet etmez ve kimseden yardım istemeye korkar.
· Yakın ilişki kuramama. Sürekli içen ebeveynleri tarafından bir çok kez hayal kırıklığına uğratılan çocuk çoğunlukla başka kimselere de güvenmez.
· Kafa karışıklığı. Alkolik ebeveyn, çocuğun davranışlarıyla alakasız olarak, çok sevgi dolu iken aniden kızgın birine dönüşebilir. Yatma ve yemek saatleri sürekli değişiklik gösterdiğinden çocuk için çok önemli olan günlük düzenli bir ev hayatı programı yoktur.
· Öfke. Çocuk alkolik olan ebeveyne karşı içtiği için öfke besler, ve belki alkolik olmayan diğer ebeveyne de destek olmadığı ve koruma sağlamadığı için öfke duyabilir.
· Depresyon. Çocuk durumu değiştirebilmek için kendini yalnız ve çaresiz hisseder.
Çocuk her ne kadar evdeki alkolizmi bir sır olarak saklamaya çalışsa da öğretmenleri, akrabaları, çevresindeki diğer yetişkinler ve arkadaşları bir şeylerin ters gittiğini anlarlar. Çocuk ve genç psikiyatristleri aşağıdaki davranışların evde bir alkol problemi ya da başka bir sorun olduğunu işaret edebileceği konusunda uyarıda bulunmaktadırlar:
· Okulda başarısızlık, okuldan kaçma ve devamsızlık,
· Arkadaşı olmaması, dışlanma,
· Yanlış davranışlar suça meyil, örn. Hırsızlık ve şiddet,
· Sık fiziksel şikayetler, örn. Başağrıları, karın ağrıları,
· Uyuşturucu ya da alkol kullanımı,
· Diğer çocuklara karşı saldırganlık,
· Riski göze alıcı davranışlar
· Depresyon veya intihara meyilli düşünceler veya davranışlar.
Alkoliklerin bazı çocukları aile içinde veya arkadaşları arasında sorumlu bir “ebeveyn” gibi davranabilirler. Okulda daha kontrollü, beklenilenden daha başarılı ancak aynı zamanda diğer çocuklardan ve öğretmenlerinden duygusal olarak soyutlanmış bir şekilde alkolizm ile başa çıkmaya çalışabilirler. Duygusal sorunları sadece yetişkin yaşa geldiklerinde ortaya çıkabilir.
Ebeveynleri alkolizm için herhangi bir tedavi görüyor olsa da olmasa da bu çocuklar ve gençler eğitim programlarından ve “Alkolik Ailelerin Çocukları” benzeri programlardan yararlanabilirler.
Çocukta alkolizm de dahil olmak üzere daha ciddi sorunların oluşmasını engellemek için erkenden profesyonel yardımda bulunmak da çok önemlidir. Psikiyatristler alkoliklerin çocuklarındaki sorunları teşhis ve tedavi edebilirler. Ayrıca ebeveynlerinin alkol bağımlılıklarından çocuklarının sorumlu olmadıklarını anlamalarına da yardımcı olabilirler.
Tedavi programı, bir alkoliğin çocuğu olarak tecrit olma ve yalnız kalma sorununu da azaltacak, diğer çocukların da dahil olabileceği bir grup terapisini içerebilir. Psikiyatrist, özellikle alkolik ebeveyn içmeyi bıraktıktan sonra, birbirleri ile daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olmak üzere sıklıkla aile bireylerinin tümü ile görüşür.
Anahtar kelimeler: Alkolizm, alkolik anne, alkolik baba, alkolik ebeveynler, alkoliklerin çocukları, alkolik aile.