Girdi yapan

Alkolik Ebeveynlerin Çocukları

ALKOLİK EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI Yetişkin insanların bir kısmı büyürken bir alkolikle yaşamıştır. Alkolizm ailevi bir özelliktir ve alkoliklerin çocuklarının da alkolik olma ihtimali diğer çocuklarınkinin dört katı kadardır. Psikiyatristler bu çocukların, duygusal sorunlara sahip olma açısından alkolik olmayan ebeveynlerin çocuklarına kıyasla daha fazla risk altında olduklarını bilmektedirler.  Alkoliklerin çocuklarının büyük bir kısmı değişik biçimlerde ihmal veya suistimal(taciz?) yaşamışlardır. […]

Boşanma ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Boşanma ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi Günümüzde her 4-5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır ve boşanan ailelerin bir çoğunun çocukları vardır. Boşanan anne- babalar sıklıkla bu boşanmanın çocuklarının üzerinde yaratacağı etkiler nedeni ile endişelenmektedirler. Bu sıkıntılı dönemde anne-babalar kendi sorunları ile yeterince tasalansalar da çocuklarının hayatında en önemli yeri tutan kişiler olmaya devam etmektedirler. Ebeveynler bu boşanma ile rahatlarlarken […]

Posttravmatik (Travma Sonrası) Stres Bozukluğu

Posttravmatik Stres Bozukluğu (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Posttravmatik (Travma Sonrası) Stres Bozukluğu doğal felaketler, ciddi kazalar, terörist olaylar, savaş, işkence ya da tecavüz gibi vahşi saldırılara maruz kalan ya da tanıklık eden insanlarda oluşabilen psikiyatrik bir bozukluktur. Posttravmatik Stres Bozukluğu’ndan muzdarip olan kişiler sık sık bu kötü deneyimi flashback ya da kabuslar olarak yeniden yaşamakta, uyumakta […]

Yaşlılarda Akıl Sağlığı

Yaşlılarda Akıl Sağlığı Çalışmalar, yaşlıların bazı akıl ve ruh hastalıkları ve komplikasyonları açısından gençlerden daha fazla risk altında olduklarını ve bu hastalıkların bir çoğunun kesin bir şekilde teşhis ve tedavi edilebildiğini göstermektedir. Ancak bir çok yaşlı, şikayetlerini ve bulgularını hafifletebilecek veya tedavi edebilecek ve daha önceki hayat tarzlarını geri kazandırabilecek bir psikiyatrik tedaviyi talep etmekte […]

Obsesif Kompülsif Bozukluklar

Obsesif Kompülsif Bozukluklar Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), zaman harcatan saplantıların (obsesyonların) ve zorlantıların (kompülsiyonların) insanın normal sosyal hayatını ve günlük sıradan işlerini önemli derecede aksatan bir anksiyete bozukluğudur. OKB sıklıkla çocuklukta, ergenlikte ya da erken yetişkin yaşlarda başlar. OKB kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkta görülür ve herhangi bir coğrafi, etnik veya ekonomik sınır tanımaz. Obsesyonlar […]

Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon)

Bipolar Bozukluk (Manik Depresyon) Bipolar bozukluk “manik depresyon” adı ile de bilinmektedir ve insanın duygudurumunda, enerjisinde ve fonksiyonlarını yerine getirebilme yetisinde değişikliklere sebep olan bir beyin rahatsızlığıdır. Bipolar bozukluk semptomları başkaları ile olan ilişikilerin zarar görmesi, iş hayatında veya okulda zorluklar ve sıkıntılar ve hatta intiharla sonuçlanabilir. Aynı zamanda genellikle normal duygudurum dönemleri bulunmakla birlikte […]

Fobiler

Fobiler – Korkular “Korku” gerçek bir tehlikeye karşı oluşan normal bir tepkidir. Fobilerde ise korku ya mantıksız ya da aşırıdır. Hayali ya da mantıkdışı olarak abartılmış bir tehlike karşısında verilen anormal bir tepkidir. İnsanlar hayvanlara (örn. örümcekler), etkinliklere (örn. uçmak), veya sosyal durumlara ya da olaylara (örn. toplum içinde yemek ya da basitçe topluluk içinde […]

Anksiyete Bozuklukları

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozuklukları en sık görülen duygusal bozukluklardır ve sadece Amerika’da 25 milyondan fazla kişiyi etkilemektedir. Bir çok biçimi ve şikayetleri arasında şunları sayabiliriz: · boğucu ve ezici bir şekilde panik ve korku hissetme, panik ataklar, · kontrol altına alınamayan takıntılı ve saplantılı düşünceler, · hatırlanmak istenmeyen ama davetsiz aklımıza giren acı verici anılar, […]

Depresyon

DEPRESYON Depresyon düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı olumsuz yönde etkileyen ciddi bir hastalıktır. Depresyonun çok çeşitli belirtileri vardır, ve bunların en yaygın görülenleri derin bir üzüntü hissi, yapılan işlerden ve etkinliklerden zevk almama veya herşeye karşı dikkat çekici bir ilgisizliktir. Diğer belirtiler arasında şunlar görülür: · Diyet yapmadan kilo kaybına ya da alımına sebep olan iştah […]

Panik Bozukluklar (Panik Atak)

Panik Bozukluklar Panik Atak     Panik bozukluğun ana özelliği olan panik atak, görünürde hastayı tehdit eden hiçbir şey bulunmayan, sıklıkla tanıdık ve bilinen ortam ve yerlerde aniden ortaya çıkan yoğun bir korku ve sıkıntı dönemidir. Ancak panik atak krizi geldiğinde hasta gerçekten bir tehlike varmış gibi hisseder ve vücudu da bu doğrultuda buna tepki verir. Panik […]