Boşanma ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Boşanma ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Günümüzde her 4-5 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır ve boşanan ailelerin bir çoğunun çocukları vardır. Boşanan anne- babalar sıklıkla bu boşanmanın çocuklarının üzerinde yaratacağı etkiler nedeni ile endişelenmektedirler. Bu sıkıntılı dönemde anne-babalar kendi sorunları ile yeterince tasalansalar da çocuklarının hayatında en önemli yeri tutan kişiler olmaya devam etmektedirler.
Ebeveynler bu boşanma ile rahatlarlarken ya da perişan olurlarken çocuklar her durumda, güvenli hayatlarına karşı oluşan bu tehdit nedeni ile korkmuş ve allak bullak haldedirler. Bazı ebeveynler bu boşanma ile kendilerini o kadar yaralanmış ya da ezilmiş hissederler ki teselli veya taraf olarak çocuğa yönelirler.
Ebeveynler ne olup bittiğini çocuklarına anlatmadıkları, onların bu konuya nasıl dahil oldukları ya da olmadıkları ve onlara bundan sonra ne olacağı konusunda konuşmadıkları takdirde boşanma çocuklar tarafından yanlış şekillerde yorumlanabilir. Çocuklar sıklıkla anne- babaları arasındaki çatışmanın sebebinin kendileri olduğuna inanırlar. Bir çok çocuk, bazen de kendini feda ederek, anne- babasını tekrar biraraya getirmenin kendi sorumluluğu olduğunu düşünür.
Hem fiziksel hem de ruhsal hastalıklara karşı hassasiyet ve kırılganlık, boşanma esnasında ebeveynlerden birinin ya da ikisinin birden travmatik bir şekilde kaybedilmesinden kaynaklanabilir. Oysa dikkat ve ilgi gösterilirse, bir boşanma esnasında ailenin güçleri mobilize edilebilir ve ebeveynler arasındaki çatışmanın çözümlenmesini çocukların yapıcı bir şekilde algılamalarına ve karşılamalarına yardımcı olunabilir.
Çocuklarla boşanma hakkında konuşmak zordur. Aşağıda anlatılan ipuçları, bu tür konuşmaların yaratacağı stres ve sıkıntı konusunda hem çocuklara hem de ebeveynlere faydalı olabilir:
  •      – Boşanmayı asla sır olarak saklamayın ya da söylemek için  son dakikayı beklemeyin.
  •      – Çocuğunuza bunu eşinizle birlikte söyleyin.
  •      – Herşeyi basitçe ve doğrudan anlatın.
  •      – Boşanmanızın onların suçu olmadığını söyleyin.
  •      – Bunun herkes için üzücü ve altüst edici olacağını kabul edin.
  •      – Çocuğunuza onu hala sevdiğinizi ve her zaman anne-babası olacağınızı söyleyerek rahatlatın ve güven verin.
  •      – Çocuğunuzla eşinizin hataları ya da sorunları hakkında konuşmayın.
Ebeveynler çocuklarındaki üzüntü ve sıkıntı işaretlerine karşı uyanık olmalıdırlar. Küçük yaştaki çocuklar boşanmaya karşı daha saldırgan ve işbirliği yapmayan bir tavırla ya da kabuğuna çekilerek reaksiyon gösterirler. Daha büyük çocuklar büyük bir kayıpla derin bir üzüntü içine düşebilirler. Okuldaki performansları düşüş gösterebilir ve davranış sorunları sık görülür.

Genç ya da yetişkin, boşanmış ailelerin çocukları kendi hayatlarındaki ilişkilerinde sıkıntı olabilir, kendine saygı sorunları yaşayabilirler. Evlililk bitse de ve ebeveynler artık birlikte yaşamasa da anne ve babalarının hala onların ebeveynleri olduğunu ve hayatlarına dahil olmaya devam edeceklerini bildikleri takdirde çocuklar daha iyi karşılayacaklardır boşanmayı. Uzun velayet tartışmaları veya “taraf” seçmesi konusunda çocuğa yapılacak baskı özellikle küçük çocuklar için yaralayıcı olabilir ve boşanmanın vereceği zararı arttırabilir. Araştırmalar, çocuğun yararına olacak şekilde ebeveynler işbirliği yapabildikleri zaman çocukların daha iyi olduklarını göstermektedir.
Çocuğun iyiliği için ebeveynlerin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini sürdürmelerinin hayati önemi vardır.
Eğer bir çocuk distress bulguları gösteriyorsa bir değerlendirme ve tedavi için aile doktoru veya çocuk doktoru tarafından  bir çocuk ya da erişkin psikiyatristine yönlendirilebilir. Buna ilaveten çocuk ya da erişkin psikiyatristi de, boşanmanın tüm aile üzerindeki zorluğunu kolaylaştırmayı öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla anne ve babayla da görüşebilir.
Psikoterapi boşanan ebeveynler ve çocukları için faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Boşanma. boşanma ve çocuk, boşanan aile çocukları, boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi